top of page

תחומי ההתמחות המרכזיים

משרדנו מעניק ללקוחותיו ייצוג משפטי מקיף בתחום העבירות הפיסקאליות - לפי חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה ולפי דיני המכס. בין היתר, משרדנו מייצג בתיקים רחבי היקף בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות, הברחה, רשימונים כוזבים, השמטת הכנסות ואי הגשת דוחות.

עבירות מס

למשרדנו ניסיון עשיר בטיפול בתיקי הלבנת הון רחבי היקף על שלל רבדיהם, החל בשלב החקירה, עובר בטיפול בבקשות לחילוט זמני מכוח חוק איסור הלבנת הון וכלה בניהול ההליך העיקרי בערכאות השונות. 

הלבנת הון

הליכי שומה וערעורי מס

משרדנו מעניק ללקוחותיו מענה משפטי כולל בתחומי המס האזרחי, החל מהליכי שומה מול פקידי השומה השונים ותחנות המע"מ, עובר בייצוג בהליכים לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה וסעיף 112 לחוק המע"מ וכלה בטיפול בערעורי מס אזרחיים. 

נסיוננו בטיפול בהיבטי המס האזרחיים והפליליים מאפשר למשרדנו להקנות ללקוחותיו מענה מיטבי בתחום הזה. במסגרת כך, מייצג משרדנו נישומים שלא מסרו דיוח נאות על הכנסותיהם ולא שילמו לרשויות את המס המתחייב, עד להגעה להסדר שומה במישור האזרחי ולמתן חסינות מפני העמדה לדין פלילי בגין השמטת הכנסותיהם. 

גילוי מרצון

bottom of page